ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระวันชัย สุชาโต  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหนองกระดี่ ต. อ. จ.
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บ่อสุพรรณ
อำเภอ/เขต: สองพี่น้อง
จังหวัด: สุพรรณบุรี
ไปรษณีย์: 72110
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560