ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระรัตนชัย ชุติปญฺโญ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดป่าพระอุบาลี 510
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: แม่กา
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: พะเยา
ไปรษณีย์: 56000
อีเมล์:
โทรศัพท์: 091-4788070
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560