ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาแสงอรุณ ฐิติโก  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดวิชิตสังฆาราม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตลาดใหญ่
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: ภูเก็ต
ไปรษณีย์: 83000
อีเมล์:
โทรศัพท์: 081-6765591
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560