ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุชาติ ฐานิสฺสโร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดราชคฤห์วรวิหาร
ซอย:
ถนน: เทอดไท
ตำบล/แขวง: บางยี่เรือ
อำเภอ/เขต: ธนบุรี
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10600
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๓๘๙๘ ๓๖๙๘
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560