ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูภาวนาสารบัณฑิต(เมธา จนฺทสาโร)  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: ธรรมนิเทศ มจร.วังน้อย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ลำไทร
อำเภอ/เขต: วังน้อย
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: 13170
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๖๑-๙๕๑๕๔๕๙
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560