ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหามีนา ถาวโร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดนางเหลียว
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ลำปางหลวง
อำเภอ/เขต: เกาะคา
จังหวัด: ลำปาง
ไปรษณีย์: 52130
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๔-๙๒๑๖๔๒๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560