ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประสิทธิ์ชัย ปณฺฑิโต   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดโพรงมะเดื่อ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: โพรงมะเดื่อ
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: นครปฐม
ไปรษณีย์: 73000
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๕-๘๐๔-๑๓๕๕
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560