ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบุญลือ ปุณณโก  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
ซอย:
ถนน: อรุณอมรินทร์
ตำบล/แขวง: วัดอรุณ
อำเภอ/เขต: บางกอกใหญ่
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10600
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๑๔๒๑ ๓๕๖๓
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560