ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดยาง (พระอารามหลวง)
ซอย:
ถนน: อ่อนนุช 23
ตำบล/แขวง: สวนหลวง
อำเภอ/เขต: สวนหลวง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10250
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๕๔๔๘ ๔๔๒๑
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560