ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีนิคมพิทักษ์  
ฉายา : วิโรจโน
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: มจร.วังน้อย
ซอย: ท่าพระจันทร์
ถนน: มหาราช
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มกราคม 2560