ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเจียม ชยมงฺคโล  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดเบญจมบพิตร
ซอย:
ถนน: นครปฐม
ตำบล/แขวง: จิตรลดา
อำเภอ/เขต: ดุสิต
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10300
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560