ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระพิสิฐชัย ปริปุณฺณสีโล  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดใหญ่ชัยมงคล
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: คลองสวนพลู
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: 13000
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๙-๗๗๖๖๕๕๘
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560