ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดจันทร์แสงสี
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ปัถวี
อำเภอ/เขต: มะขาม
จังหวัด: จันทบุรี
ไปรษณีย์: 22150
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๙๒๒๒๕๕๔๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560