ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดปรีชา คนฺธโก  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดแสงสรรค์
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ประชาธิปัตย์
อำเภอ/เขต: ธัญบุรี
จังหวัด: ปทุมธานี
ไปรษณีย์: 12110
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๔-๓๓๐๗๔๘๓
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560