ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระประจักษ์ ฐานทินฺโน  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดอมราวราราม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: คลองถนน
อำเภอ/เขต: สายไหม
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10220
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560