ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ไพโรจน์ เขมจิตฺโต   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดโคกพระ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: โพกรวม
อำเภอ/เขต: สิงห์บุรี
จังหวัด: สิงห์บุรี
ไปรษณีย์: 16000
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๔-๓๑๑-๑๔๔๑
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560