ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ณรงค์ ฉนฺทธมฺโม  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดใหม่บางคล้า
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บางสวน
อำเภอ/เขต: บางคล้า
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
ไปรษณีย์: 24110
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๒-๗๗๙๐๓๑๖
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560