ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ณรงค์ ฉนฺทธมฺโม  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดใหม่บางคล้า
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บางสวน
อำเภอ/เขต: บางคล้า
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
ไปรษณีย์: 24110
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๒-๗๗๙๐๓๑๖
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศิริรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ