ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วิหาร  เที่ยงไธสง
ฉายา : เขมวโร
ตำแหน่ง: รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
ที่อยู่: วัดสมรโกฏิ
ซอย: ราชพฤษก ๒๒
ถนน: ราชพฤษก
ตำบล/แขวง: แขวงฉิมพลี
อำเภอ/เขต: ตลิ่งชัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: ๑๐๑๗๐
อีเมล์: w_h_r_999@hotmail.com
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มกราคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ