ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วิหาร  เที่ยงไธสง
ฉายา : เขมวโร
ตำแหน่ง: รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
ที่อยู่: วัดสมรโกฏิ
ซอย: ราชพฤษก ๒๒
ถนน: ราชพฤษก
ตำบล/แขวง: แขวงฉิมพลี
อำเภอ/เขต: ตลิ่งชัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: ๑๐๑๗๐
อีเมล์: w_h_r_999@hotmail.com
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มกราคม 2560