ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์เกิด   ปุญฺญากาโม
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดใหม่พิเรนทร์
ซอย:
ถนน: อิสรภาพ
ตำบล/แขวง: ท่าพระ
อำเภอ/เขต: บางกอกใหญ่
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10600
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๗๕ ๒๓๒ ๐๕๓๙
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560