ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณกิจสุนทร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดทองเลื่อน ต. อ.
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: แสวงหา
อำเภอ/เขต: แสวงหา
จังหวัด: อ่างทอง
ไปรษณีย์: 14150
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๙-๕๑๓-๐๒๙๕
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560