ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุชาติวรคุณ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดสังข์กระจาย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: วัดท่าพระ
อำเภอ/เขต: บางกอกใหญ่
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10600
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560