ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีนิคมพิทักษ์  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: มจร. ส่วนธรรมนิเทศ
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: หัวทะเล
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: นครราชสีมา
ไปรษณีย์:
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๙๕๑๙ ๔๒๘๙
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560