ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิบูลย์เจติยาภิรม  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดพระปฐมเจดีย์ อ. จ. นครปฐม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: พระปฐมเจดีย์
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: นครปฐม
ไปรษณีย์: 73000
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๙๔๔๙๖๙๑๒๔
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560