ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมโนสิทธิการ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหนองตะแบก ต.ยางโทน อ.หนองม่วง
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ต.ยางโทน
อำเภอ/เขต: อ.หนองม่วง
จังหวัด: ลพบุรี
ไปรษณีย์: 15170
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๑๓๘๔ ๖๐๑๙
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560