ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมโนสิทธิการ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหนองตะแบก ต.ยางโทน อ.หนองม่วง
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ต.ยางโทน
อำเภอ/เขต: อ.หนองม่วง
จังหวัด: ลพบุรี
ไปรษณีย์: 15170
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๑๓๘๔ ๖๐๑๙
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ