ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน,
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: แขวงวชิร
อำเภอ/เขต: เขตคลองสาน,
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10600
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๕ ๒๑๖ ๑๒๘๖
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560