ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศิษฎ์ชัยโชติ  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดไชยทิศ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: แขวง บางขุนศรี
อำเภอ/เขต: เขต บางกอกน้อย
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10700
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560