ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดสราวุธ  
ฉายา : สุหชฺโช
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดโพธิทองเจริญ ต.พลับพลาไชย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ต.พลับพลาไชย
อำเภอ/เขต: อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
จังหวัด: กระบี่
ไปรษณีย์: 72160
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๙ ๔๕๕๕ ๕๑๑
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560