ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธรรมธรสัมพันธ์  
ฉายา : ถิรธมโม
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: หมู่ 5 คลองสองฝั่งใต้, ตําบลประชาธิปัตย์
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตําบลประชาธิปัตย์
อำเภอ/เขต: อ.ธัญบุรี
จังหวัด: ปทุมธานี
ไปรษณีย์: 12130
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๑ ๙๑๗ ๐๒๒๓
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560