ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธรรมธรสัมพันธ์  
ฉายา : ถิรธมโม
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: หมู่ 5 คลองสองฝั่งใต้, ตําบลประชาธิปัตย์
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตําบลประชาธิปัตย์
อำเภอ/เขต: อ.ธัญบุรี
จังหวัด: ปทุมธานี
ไปรษณีย์: 12130
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๑ ๙๑๗ ๐๒๒๓
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู