ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจารุเขมากร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดทองทั่ว ตำบล คลองนารายณ์
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตำบล คลองนารายณ์
อำเภอ/เขต: อำเภอเมือง
จังหวัด: จันทบุรี
ไปรษณีย์: 22000
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๑-๗๙๑๓๗๒๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560