ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูขันติธรรมาภิบาล  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดสงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ต.กุง
อำเภอ/เขต: อ.ศิลาลาด
จังหวัด: กระบี่
ไปรษณีย์: 33160
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๑๐๗๑ ๔๑๒๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560