ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติวชิราทร  
ฉายา :
ตำแหน่ง: พระครูสัญญาบัติ
ที่อยู่: วัดสุทธาราม เจริญนคร 46 แขวงบางลำภูล่าง
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: แขวงบางลำภูล่าง
อำเภอ/เขต: เขตคลองสาน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10600
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๐๐๗๓ ๒๙๔๕
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560