ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกันตธีมโมภาส  
ฉายา :
ตำแหน่ง: พระครูสัญญาบัติ
ที่อยู่: วัดโนนตาล
ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: ตำบลโคราช
อำเภอ/เขต: อำเภอสูงเนิน
จังหวัด: นครราชสีมา
ไปรษณีย์: 30170
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560