ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระกิตติเชษฐ์  -
ฉายา : สิริวฒฺโก
ตำแหน่ง: -
ที่อยู่: สันักวิปัสสนาบุญญานุภาพ
ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: ตำบลแม่ปะ
อำเภอ/เขต: อำเภอเถิน
จังหวัด: ลำปาง
ไปรษณีย์: 52160
อีเมล์: -
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู