ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระกิจจา  -
ฉายา : กิตฺติสาโร
ตำแหน่ง: -
ที่อยู่: วัดประสาทบุญญาวาส
ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: แขวงวชิร
อำเภอ/เขต: เขตดุสิต
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10300
อีเมล์: -
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560