ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกัลยพิรม ปัญญาวโร   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดกัลยณวัฒน์ 75 /ม.5
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บ้านปรีอ
อำเภอ/เขต: กระสัง
จังหวัด: บุรีรัมย์
ไปรษณีย์: 31160
อีเมล์:
โทรศัพท์: 0848256229
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560