ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระพิสิษฐ์ สุจิณฺโณ   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดพิชัยธาราราม(ต้นกุล)
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: พ้อแดง
อำเภอ/เขต: หลังสวน
จังหวัด: ชุมพร
ไปรษณีย์: 86110
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560