ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระรชต ปิยธมฺโม   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหทัยนเรศวร์
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ศาลายา
อำเภอ/เขต: พุทธมณฑล
จังหวัด: นครปฐม
ไปรษณีย์: 73170
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560