ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทธิจิตโต  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดทุ่งแฝก
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: กบินทร์
อำเภอ/เขต: กบินทร์บุรี
จังหวัด: ปราจีนบุรี
ไปรษณีย์: 25110
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560