รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  สุจิตแก้ว ประเสริฐ  22 มกราคม 2561    300
 2162  คุณยม อินทนาคม  22 มกราคม 2561    400
 2163  สุภาวดี จิตตวิตต์  22 มกราคม 2561    500
 2164  คุณทัชชา ทองสุข  22 มกราคม 2561    200
 2165  บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์ เทคโนโลยี่ จำกัด  22 มกราคม 2561    500
 2166  แม่ชีชญาณี ทรัพย์อนันตกุล  22 มกราคม 2561    500
 2167  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  20 มกราคม 2561    500
 2168  นายสมบูรณ์ คงสม  20 มกราคม 2561    500
 2169  นางสุพรรณี ชลชีพ  20 มกราคม 2561    1,000
 2170  นายภาณุพงศ์ -สาคร รักษาขันธ์  20 มกราคม 2561    440
 2171  นางธณู สุดเลิศ  20 มกราคม 2561    200
 2172  นางเพ็ญนภา บัวแก้ว  20 มกราคม 2561    200
 2173  นางสาวนุชชรินทร์ ไวว่อง  20 มกราคม 2561    500
 2174  คุณสมศรี เอี่ยมเตชะ  20 มกราคม 2561    300
 2175  นางอรทัย ท้าวสัน  20 มกราคม 2561    1,000
 2176  คุณฉวี สังเนตร  20 มกราคม 2561    500
 2177  นางสาวศมาพร พิริยะธำรง  20 มกราคม 2561    1,000
 2178  คุณวินัสรา วิเศษรัตน์  20 มกราคม 2561    100
 2179  คุณพนิดา, ศิริ, ศรินภา, มีคณา เสียงสอน และครอบครัว  20 มกราคม 2561    200
 2180  นายกิตติภัค สิริวรารุจ  13 มกราคม 2561    200
 2181  คุณอังคณา นุชดอนไผ่  13 มกราคม 2561    2,000
 2182  ผ้าป่าสมทบทุน  12 มกราคม 2561    135
 2183  ไม่ประสงค์ออกนาม  10 มกราคม 2561    140
 2184  นางสมจิตร ทองแย้ม  10 มกราคม 2561    1,000
 2185  นางฐิติรัตน์ พะวงผล  10 มกราคม 2561    100
 2186  คุณสุรินทร์ และพรทิพย์ บุญประเทือง  10 มกราคม 2561    500
 2187  คุณสัจจะ พัฒนาศักดิ์  10 มกราคม 2561    100
 2188  คุณสัจนา พัฒนาศักดิ์  10 มกราคม 2561    100
 2189  นางกาญจนา เดชน้อย  10 มกราคม 2561    100
 2190  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  10 มกราคม 2561    300
         
ทั้งหมด 3,038 รายการ 73 / 102
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู