รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  น.ส.ชวันรัตน์ โรจน์จิระนิธิ  25 พฤษภาคม 2561    500
 2162  นางดวงใจ ฮวดใหม่ และครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    300
 2163  นายนพดล ชูชาติไทย  25 พฤษภาคม 2561    400
 2164  น.ส.สุปรียา ศรีจริต  25 พฤษภาคม 2561    300
 2165  นางวนิดา ว่องเจริญ  25 พฤษภาคม 2561    300
 2166  นางวรรณภา สุธาธารตระกูล  25 พฤษภาคม 2561    300
 2167  นายสมบูรณ์ คงสม  25 พฤษภาคม 2561    300
 2168  คุณทิวาพร เกตุมณี  25 พฤษภาคม 2561    200
 2169  คุณพิชยา บุญสม  25 พฤษภาคม 2561    200
 2170  คุณจิตตรา เอี่ยมสะอาด  25 พฤษภาคม 2561    200
 2171  อาม่า,เตี่ย,แม่,เนย,แนน  25 พฤษภาคม 2561    200
 2172  คุณวรรณเพ็ญ ปัญญาหอม  25 พฤษภาคม 2561    200
 2173  คุณวัฒนา ใจใส  25 พฤษภาคม 2561    200
 2174  น.ส.ประภาพร คุ้มรักษา  25 พฤษภาคม 2561    100
 2175  น.ส.พัชนี มงคลพงศ์สิริ  25 พฤษภาคม 2561    100
 2176  คุณฐิตพัฒน์ คุณธัญญ์นสิน เลิศพงศ์ชยุต  25 พฤษภาคม 2561    100
 2177  น.ส.ชนิชา กิตติวรภักดิ์  25 พฤษภาคม 2561    100
 2178  นายภัชทพล ตั้งเจริญสุข  25 พฤษภาคม 2561    100
 2179  น.ส.เสนาะ นิยมวานิช  25 พฤษภาคม 2561    100
 2180  น.ส.นริศรา ลันสุชีพ  25 พฤษภาคม 2561    100
 2181  น.ส.สุพัตรา บุญเกษมและครอบครัว  25 พฤษภาคม 2561    100
 2182  น.ส.สุรีย์ณิษา คุโณดมจารุนพ  25 พฤษภาคม 2561    100
 2183  นายปราโมทย์ มะจุเงิน  25 พฤษภาคม 2561    140
 2184  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  25 พฤษภาคม 2561    6,000
 2185  น.ส.ศิรินทร์รัตน์ รติภัสสรกุล  25 พฤษภาคม 2561    2,000
 2186  นางดวงรัตน์ ,ด.ช.อรรถพร ,ด.ญ อรยา อรรถพรมงคล  25 พฤษภาคม 2561    300
 2187  นางดวงรัตน์ ,ด.ช.อรรถพร ,ด.ญ อรยา อรรถพรมงคล  8 พฤษภาคม 2561    300
 2188  ไม่ประสงค์ออกนาม  8 พฤษภาคม 2561    690
 2189  คุณเพ็ญยุพา บุญเรือง  8 พฤษภาคม 2561    500
 2190  นายรณชัย นิจธรรมสกุล  8 พฤษภาคม 2561    100
         
ทั้งหมด 3,380 รายการ 73 / 113
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู