รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2161  คุณอุไรรัตน์ บางหลวง  6 ตุลาคม 2557  ปทุมธานี  
 2162  คุณสุจิต แก้วประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  สมุทรปราการ  
 2163  นางฐานิต เทียวประสงค์  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2164  นางสาวมณีรัตน์ ดีประเสริฐ  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2165  นางบุญเรือน ศรีพล  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2166  นางศิวรรณ์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2167  เด็กชายปิยะวัฒน์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2168  คุณฐิตารีย์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2169  นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2170  นายสง่า ศรีชัย  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2171  คุณภัสพร ขำวิชา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2172  คุณกำไล ลิ่มสอน  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2173  นางศิริรัตน์ วัชรคมและบุตรธิดา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2174  นางลัดดาวัลย์ เหล็งบุญ  6 ตุลาคม 2557  ปทุมธานี  
 2175  ร.ต.ท.ปิยะนัฐ ผลผลา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 2176  นายณัฏฐกิตติ์ ,เด็กชายเตชิษ ,นายเสฏฐวุฒิ ,นางอาจรีย์ เมืองกลั่น  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2177  นางนพวรรณ-นายวิทยา ขันธุ์มุณี  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 2178  นางเบญจ เหลืองธรรมะ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
         
ทั้งหมด 2,178 รายการ 73 / 73
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู