รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 2131  นางสาวนุชชรินทร์ ไวว่อง  20 มกราคม 2561    500
 2132  คุณสมศรี เอี่ยมเตชะ  20 มกราคม 2561    300
 2133  นางอรทัย ท้าวสัน  20 มกราคม 2561    1,000
 2134  คุณฉวี สังเนตร  20 มกราคม 2561    500
 2135  นางสาวศมาพร พิริยะธำรง  20 มกราคม 2561    1,000
 2136  คุณวินัสรา วิเศษรัตน์  20 มกราคม 2561    100
 2137  คุณพนิดา, ศิริ, ศรินภา, มีคณา เสียงสอน และครอบครัว  20 มกราคม 2561    200
 2138  นายกิตติภัค สิริวรารุจ  13 มกราคม 2561    200
 2139  คุณอังคณา นุชดอนไผ่  13 มกราคม 2561    2,000
 2140  ผ้าป่าสมทบทุน  12 มกราคม 2561    135
 2141  ไม่ประสงค์ออกนาม  10 มกราคม 2561    140
 2142  นางสมจิตร ทองแย้ม  10 มกราคม 2561    1,000
 2143  นางฐิติรัตน์ พะวงผล  10 มกราคม 2561    100
 2144  คุณสุรินทร์ และพรทิพย์ บุญประเทือง  10 มกราคม 2561    500
 2145  คุณสัจจะ พัฒนาศักดิ์  10 มกราคม 2561    100
 2146  คุณสัจนา พัฒนาศักดิ์  10 มกราคม 2561    100
 2147  นางกาญจนา เดชน้อย  10 มกราคม 2561    100
 2148  คุณบังอร เฉลยปราชญ์  10 มกราคม 2561    300
 2149  ไม่ประสงค์ออกนาม  10 มกราคม 2561    40
 2150  ถณาพร ชาตรี  10 มกราคม 2561    100
 2151  นางสาวพรรทิพย์ พ่วงลา  10 มกราคม 2561    100
 2152  นางดวงใจ ฮวดใหม่และครอบครัว  10 มกราคม 2561    500
 2153  นางรวงอรุณ ประยูรสมบัติ  10 มกราคม 2561    500
 2154  นางดวงใจ เนตระคเวสนะ  10 มกราคม 2561    200
 2155  นางสาวเรณุกา แพทย์สมาน  10 มกราคม 2561    100
 2156  นางสาวนิลเนตร บุบพันธ์  10 มกราคม 2561    100
 2157  คุณฉวี สังเนตร  10 มกราคม 2561    300
 2158  คุณวิยดา แซ่ตั่ง  10 มกราคม 2561    100
 2159  คุณนิรณรา ชุนช่วยชีพ  10 มกราคม 2561    40
 2160  คุณวัชรินทร์ และเพลินพิศ กสานติกุล  10 มกราคม 2561    1,000
         
ทั้งหมด 2,996 รายการ 72 / 100
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู