รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana@mcu.ac.th
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 3451  เด็กชายปิยะวัฒน์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3452  คุณฐิตารีย์ ว่องไวเจริญสุข  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3453  นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 3454  นายสง่า ศรีชัย  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3455  คุณภัสพร ขำวิชา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3456  คุณกำไล ลิ่มสอน  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3457  นางศิริรัตน์ วัชรคมและบุตรธิดา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3458  นางลัดดาวัลย์ เหล็งบุญ  6 ตุลาคม 2557  ปทุมธานี  
 3459  ร.ต.ท.ปิยะนัฐ ผลผลา  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
 3460  นายณัฏฐกิตติ์ ,เด็กชายเตชิษ ,นายเสฏฐวุฒิ ,นางอาจรีย์ เมืองกลั่น  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 3461  นางนพวรรณ-นายวิทยา ขันธุ์มุณี  6 ตุลาคม 2557  นนทบุรี  
 3462  นางเบญจ เหลืองธรรมะ  6 ตุลาคม 2557  กรุงเทพมหานคร  
         
ทั้งหมด 3,462 รายการ 116 / 116
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)