รายนามทำบุญอุปถัมภ์ปฏิบัติธรรม
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย
เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙
บัญชีประเภทออมทรัพย์
แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
++ ร่วมทำบุญคลิกที่นี่
 ลำดับ  ชื่อ/องค์กร/หน่วยงาน  วันที่ทำบุญ  จังหวัด  จำนวน (บาท)
 1  นายบุญยืน -นางชัชชญา กลัดงาม  24 กรกฎาคม 2561    100
 2  คุณ พัชรี เพชรประดิษฐ์  24 กรกฎาคม 2561    100
 3  นางศิริธร สุวรรณประเสริฐ  24 กรกฎาคม 2561    100
 4  นางสมจิต-นายอรุณ-น.ส.สราลี-น.ส.ไอลดา สีงาม  24 กรกฎาคม 2561    100
 5  คุณ กัณหา  24 กรกฎาคม 2561    40
 6  คุณ วารุณี-คุณ ชัยวัฒน์-คุณ สุพิชญา พู่พิสุทธ์  24 กรกฎาคม 2561    500
 7  นายอภิวัฒนเดช เตชะพัฒนสกุล  24 กรกฎาคม 2561    500
 8  บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำกัด  23 กรกฎาคม 2561    12,000
 9  ณัฏฐชัย ศรีเศรษฐนิล  22 กรกฎาคม 2561    1,000
 10  ไม่ประสงค์ออกนาม  22 กรกฎาคม 2561    70
 11  นางปรีญานุช เหมภมร  22 กรกฎาคม 2561    500
 12  นางนิรอน กรณีสุข  22 กรกฎาคม 2561    500
 13  คุณ อังสนา พรรณนิยม  22 กรกฎาคม 2561    300
 14  คุณ วัฒนา ใจใส  22 กรกฎาคม 2561    400
 15  น.ส.สุวัฒนา โชติวัฒนนุกุล  22 กรกฎาคม 2561    200
 16  น.ส.หทัยรัตน์ ยุติวงศ์สันติ  22 กรกฎาคม 2561    200
 17  น.ส.นิษฐกานต์ จำปาทอง  22 กรกฎาคม 2561    100
 18  นายวุฒิพล พิชิตไชยพิทักษ์  22 กรกฎาคม 2561    1,000
 19  ไม่ประสงค์ออกนาม  21 กรกฎาคม 2561    462
 20  พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฏ์ และครอบครัว  21 กรกฎาคม 2561    100
 21  น.ส.ณิชกานต์ วิศิษฐ์ผจญชัย  21 กรกฎาคม 2561    200
 22  คุณยม อินทนาคม  21 กรกฎาคม 2561    400
 23  คุณวรรณเพ็ญ ปัญญาหอม  21 กรกฎาคม 2561    200
 24  Seng Heng  21 กรกฎาคม 2561    500
 25  น.ส.สุพันวดี โชติวัฒนนุกุล  21 กรกฎาคม 2561    500
 26  น.ส.ผุสดี ช่อลัลดา  21 กรกฎาคม 2561    1,000
 27  น.ส.สุภัทรา แย้มสรวล  21 กรกฎาคม 2561    300
 28  นางวนิดา ว่องเจริญ  21 กรกฎาคม 2561    300
 29  น.ส.ศิริวรรณ หัตถเสรีพงษ์  21 กรกฎาคม 2561    1,000
 30  นางเพ็ญนภา บัวแก้ว  21 กรกฎาคม 2561    200
         
ทั้งหมด 1,535 รายการ 1 / 52
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ