แบบฟอร์มแจ้งทำบุญสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม
 
 
คำชี้แจง
บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
เลขที่ 417-2-45937-4
บัญชีประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ"

แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, happiness2009@hotmail.com
เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 035-248000 ต่อ 8139, 8144
   
ข้อมูลผู้แจ้งทำบุญ
 
  ช่องที่มี * ต้องกรอกให้ครบถ้วน
   
ชื่อผู้ทำบุญ: *
ที่อยู่: *
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
มือถือ: *
อีเมล์:
Facebook:
LineID:
 
ข้อมูลความต้องการทำบุญ
 
ทำบุญ: กองทุนวิปัสสนา จำนวน บาท *
หลักฐานการโอนเงิน: *
- กรุณาแนบไฟล์เอกสารการโอนเงิน
- ไฟล์ jpg, gif, png *.doc, *.ppt, *.pdf, *.xls, .rar, .zip
 
กรุณาเลือก:
   
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู