พระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนา
ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ : หลวงพ่อภัททันตะ อาสภมหาเถระ  
วัด : วัดภัททันตะอาสราม
   
ข้อมูลอื่น ๆ

อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยา
หลวงพ่อใหญ่ สายวิปัสสนากรรมฐาน

   
ที่อยู่ วัดภัททันตะอาสราม 118/1 หมู่ 1 บ้านหนองปรือ
ตำบล/แขวง: หนองไผ่แก้ว
อำเภอ/เขต: บ้านบึง
จังหวัด: ชลบุรี
ไปรษณีย์: 20220
อีเมล์:
โทรศัพท์:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2560