พระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนา
ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.๘)  
วัด : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
   
ข้อมูลอื่น ๆ

อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ผู้ก่อตั้งกองการวิปัสสนาธุระ และได้ยกสถานะเป็นสถาบันวิปัสสนาธุระ
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ผู้นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบยุบหนอ-พองหนอ
แพร่หลายสู่ประเทศไทยถึงปัจจุบัน

.........

   
ที่อยู่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เลขที่ 3
ตำบล/แขวง: พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: 10200
อีเมล์:
โทรศัพท์:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู