คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น


ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (1.34 mb)

เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2560 | อ่าน 2165

  ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
  เรื่อง วันที่
   โบว์ชัวร์ปฏิบัติธรรม 30/12/2562
   recommendation of vipassana 12/12/2560
   vipassana meditation for vietnamese 12/12/2560
   Chanting Pali-Eng 03/12/2560
   inter>Vipassana Students form 03/12/2560
   แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 27/11/2560
   คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น 19/09/2560
   รวมเอกสารการปฏิบัติธรรมนิสิต(โท - เอก) 06/07/2560
   หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ 02/02/2559
   ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 13/12/2558
   ฐานข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มจร. 15/03/2558
   ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์(นิสิต) 28/02/2558
   ระเบียบปฏิบัติธรรมนิสิต(โท-เอก) 28/02/2558
   แบบฟอร์มนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ 14/11/2557
   ระเบียนนิสิตปฏิบัติธรรม 11/11/2557
   คู่มือการใช้เวบวิปัสสนาไทย 20/07/2557
   ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์ 15/07/2557
   หนังสือรับรองการเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 18/06/2557
   ใบสมัครเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรมตามติคณะรัฐมนตี 18/06/2557
   ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติธรรม 18/06/2557
ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 2
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)