ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (4 kb)

เขียนเมื่อ | อ่าน

  ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
  เรื่อง วันที่
   recommendation of vipassana 12/12/2560
   vipassana meditation for vietnamese 12/12/2560
   Chanting Pali-Eng 03/12/2560
   inter>Vipassana Students form 03/12/2560
   แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 27/11/2560
   คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น 19/09/2560
   รวมเอกสารการปฏิบัติธรรมนิสิต(โท - เอก) 06/07/2560
   หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ 02/02/2559
   ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 13/12/2558
   คู่มือการจัดค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา 12/04/2558
   คู่มือวิทยากรค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา 12/04/2558
   ฐานข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มจร. 15/03/2558
   ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์(นิสิต) 28/02/2558
   ระเบียบปฏิบัติธรรมนิสิต(โท-เอก) 28/02/2558
   แบบฟอร์มนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ 14/11/2557
   ระเบียนนิสิตปฏิบัติธรรม 11/11/2557
   โบรชัวร์วิปัสสนา 26/08/2557
   คู่มือการใช้เวบวิปัสสนาไทย 20/07/2557
   ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์ 15/07/2557
   ใบสมัครพระวิทยากร 15/07/2557
ทั้งหมด 33 รายการ 1 / 2