คำค้น
031 รอยจารึกจากดวงใจ
030 ผู้สละราชสมบัติ
029 ผู้ใคร่ต่อการศึกษา
028 ผู้เลิศทางศัทธา
027 ผู้เลิศทางธุดงคคุณ
026 ผลกรรม
025 ได้รับสาธุการจากพระศาสดา
024 ความรู้ของคนพาล
023 อดีตกรรมของเปรตนั้น
022 ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป
021พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี
020 ผู้เจียมตน
019 ผู้มีจิตเสมอในชนทั้งปวง
018 กับพระสุธรรมเถระ
017พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมกถึก
016 สงเคราะห์ญาติด้วยน้ำใจอันงาม
015 เรวัตกุมารกับโลกียสุข
14ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา
013นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภสักการะ
012อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม
ทั้งหมด 88 รายการ 1 / 5