คำค้น
พระนางสามาวดี 3
พระนางสามาวดี 2
พระนางสามาวดี 1
วิสาขามหาอุบาสิกา 7
วิสาขามหาอุบาสิกา 6
วิสาขามหาอุบาสิกา 5
วิสาขามหาอุบาสิกา 4
วิสาขามหาอุบาสิกา 3
วิสาขามหาอุบาสิกา 2
วิสาขามหาอุบาสิกา 1
019 มโนปณิธาน
018 ปรัญทางพระพุทธศาสนา
016 กรุณานุภาพ
015 โควินท์ผู้สิ้นรัก
014 โอวาทของอาจารย์
013 ห้านักศึกษาตักกสิลา. ต่อ
012 ห้านักศึกษาตักกสิลา
011 ไปตายดาบหน้า
010 โคหาย
009 ผู้ฝึกตน
ทั้งหมด 115 รายการ 1 / 6
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู