วันที่ 24/02/2564  ถึง 28/02/2564 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 10/2564   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายอาเนช   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2563
       2    นางสาวฉัตรสุดา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       3    นางสุวณี   ปทุมธานี  8 พฤศจิกายน 2563
       4    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2563
       5    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  16 ตุลาคม 2563
       6    นางสาวณัฐวิภา   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2563
       7    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  21 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)