วันที่ 08/01/2564  ถึง 10/01/2564 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 7/2564   มีผู้สมัคร 17 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวสุดา   นนทบุรี  29 พฤศจิกายน 2563
       2    นายธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2563
       3    นางสาวปุณยนุช   สมุทรปราการ  20 พฤศจิกายน 2563
       4    นางกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2563
       5    นายพงศธร   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       6    นายพงศธร   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       7    นางสาวพัชรี   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2563
       8    นางสาวฉัตรสุดา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       9    นางสาวสุกัลยา   เพชรบุรี  9 พฤศจิกายน 2563
       10    นางสาวสวภัทร   เพชรบุรี  8 พฤศจิกายน 2563
       11    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  6 พฤศจิกายน 2563
       12    นางสาวRสุทิน   ปทุมธานี  5 พฤศจิกายน 2563
       13    นางสาวรจนา   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2563
       14    นางสาวปณิตา   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2563
       15    นางณัฏฐ์ฐิภา   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2563
       16    น.ส.อุษณีย์   ปทุมธานี  22 ตุลาคม 2563
       17    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  21 ตุลาคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)